Pagina's

zaterdag 13 april 2019

Komt een... briefje van Evalytics

De nieuwe manier van evalueren of hoe de digitale vaart der volkeren van het hoger onderwijs in z'n achteruit staat.

Je krijgt een mail binnen. Joepie tis weekend! Nieuws!

Je klikt op resultaten bekijken en ziedaar:
Je kiest waarvoor je geacht wordt te kiezen en… denkt, hè wat nu, alleen maar ouwe koek? Dat werd niet aangekondigd. Mijn fout? Bij dashboard misschien?
Dus ook niet, wel raar trouwens denk je als je even naar die oude evaluaties kijkt. Een 4 bij N = 1 en een 8,3 bij N = 2… Een baby weet toch dat bij dergelijke ‘hoeveelheden’ het resultaat niet geldig is. En bij Evalytics zitten toch specialisten? Raar…
 Maar hoe nu verder, bij resultaten klikken? Eigenlijk wel logisch.
Nou ja, dan maar naar support, het is wel weekend maar ook voor mij. Ze werken tenslotte bij Evalytics, ze stuurden me dit mailtje, toch?
 Wat nu? Gelukkig staat er bovenin nog een pijltje, voor verder denk ik, aarts-optimist als ik ben
Wat raar allemaal… Oh, ik heb natuurlijk verkeerd inlogd, het moet natuurlijk via Schoolomgeving. Mijn fout.
Zucht. En dan zijn we weer terug bij af. Dankuwel mevrouw of mijnheer Evalytics, moge de beerput uw deel zijn.
En eerlijk gezegd, ik was toch al geen fan van u. Zie dit stukje uit een binnenkort te verschijnen boek:
Een mooi voorbeeld hiervan is de evaluatie. Ik maakte altijd zelf evaluatieformulieren, gewoon in Google docs, stuurde die met een persoonlijk briefje aan de studenten en inventariseerde de uitkomst. Bijna iedereen vulde die evaluaties in. Logisch, ze deden het voor mij zoals ik ook van alles en nog wat voor hen deed of had gedaan. Maar dat kan niet meer, mag niet meer. Er zijn tegenwoordig standaardevaluatieformulieren die verstuurd worden door een bedrijf dat Evalytics heet en dat met veel tamtam tal van onderwijsinstellingen overgehaald heeft hun procedure te volgen, lees hun product te kopen. Dit product is vast geavanceerder dan het mijne maar ja, wat heb je eraan: de meeste studenten doen er niet aan mee. Ze kennen mijnheer of mevrouw Evalytics immers niet. Waarom zouden ze aan zijn oproep gehoor geven? 

donderdag 3 mei 2018

Inkompetenzkompensationskompetenz ofwel incompetentiecompensatiecompetentie


Dit prachtlelijke woord kwam ik ergens tegen in de krochten van de antibureaucraten. Het staat voor het vermogen van incompetenten om hun incompetentie te compenseren en is afkomstig van de Duitse filosoof Odo Marquard. Marquard had met zijn begrip geenszins managers op het oog. Hij had het slechts over filosofie. Deze zou in de loop van de geschiedenis steeds meer competenties verloren hebben, zoveel uiteindelijk dat haar niets restte dan de eigen incompetentie te verhullen. Maar al spoedig werd het begrip in geheel andere zin gebruikt: voor het vermogen van nitwits om hun onvermogen te verhullen, onder geblaat, moeilijke woorden, aanstellerij, vertoon of wat ook. Als ontmaskering maar voorkomen wordt.dinsdag 10 april 2018

Waarom Grace VanderWaal bewijst dat heel het onderwijs op de schop moet

Misschien weet je zo goed even niet wie ik bedoel maar je hebt vast wel 's iets van haar gezien en zeker gehoord: dat kleine half-Nederlandse, half-Amerikaanse meisje dat een paar jaar geleden (2016) op 12-jarige leeftijd America's Got Talent won en sindsdien nauwelijks meer weg te denken is uit het huidig muzieklandschap. Bij sommige van haar liedjes springen, althans mij, de tranen meteen in de ogen. Volgens de protocoleuten kan dat helemaal niet. Grace schendt zo'n beetje alle regels van het spel. Haar stem kraakt. Ze is geen oogverblindende schoonheid - althans niet een volgens het boekje. Ze is een kind. Haar tanden staan raar. Ze bespeelt een gek instrument. Ga zo maar even door. En toch, toch... juist om al die redenen steekt Grace met kop, schouders, ja zelfs knieën, hoe klein ze ook is, boven zo goed als haar rivalen uit.

Wie dat begrijpt & aanvaardt, steekt meteen die hele onderwijsregulatureluur in de fik. Zie ook Darwin aan de HU. Want wat a beautiful thing, beautiful, meer dan datLuister maar.

En oja, weet je wat de titel van Grace' eerste plaatje was: Perfectly imperfect. Dat kan geen toeval zijn.

woensdag 4 april 2018

Geheel conform het protocol...

Een slang over de openbare weg dient beschermd te worden tegen breuken en andere gevaarlijkheden. Dat hadden deze brandweerlui uit Bornem, ja België, zich goed in het achterhoofd geknoopt.


Wie meer wil weten, ook over de afloop, zie hier

woensdag 28 maart 2018

Darwin aan de HU?

Overal om ons heen gonst & bruist het van verandering, verlangen naar nieuwe vormen van werken, korte metten met de protocolitis en protocoleuten. Zo vond ik zojuist weer een fraaie passage in het laatste nummer van Onderwijsinnovatie (2018.1), een uitgave van de Open Universiteit. Een gedachtenspinsel: wat nu als Darwin (of om het even Einstein, Popper, Feyerabend, Newton) aan een Nederlandse universiteit of hogeschool zou werken - zou willen werken, hij zou waarschijnlijk niet eens aangenomen worden. Maar stel dat Darwin wel aangenomen werd en...

... zijn jarenlange onderzoek had moeten doen onder de moderne universitaire bureaucratie. Als het man-zijn zijn benoeming al niet geblokkeerd had bij de gender-balance controle, dan zou hij een uitgebreide getoetste rapportage voor zijn BKO-registratie moeten maken. Hij zou vervolgens een projectaanvraag voor NWO moeten schrijven die niet geaccepteerd werd als er een woord meer in zou staan dan het toegestane woordenmaximum. Zijn aanvraag zou vervolgens

donderdag 22 maart 2018

Over de waanzin van de huidige beoordelingsformulieren


Met de tegenwoordige beoordelingsformulieren is iets buitengewoon vreemds aan de hand - als je er goed over nadenkt iets zo vreemds dat geen andere conclusie mogelijk is dan dat die dingen zo snel mogelijk afgeschaft moeten worden. 


Beoordelingsformulieren bestaan veelal uit een tabel met categorieën en omschrijvingen plus wat ruimte voor een cijfer en nadere uitleg. Bedoeling is dat elke categorie wordt beoordeeld en elk oordeel gemotiveerd. Dit om minstens drie redenen: de objectiviteit van het oordeel, de controleerbaarheid van het oordeel én de verschaffing van bruikbare informatie aan de student. Het is een systeem waar op het eerste gezicht geen speld tussen te krijgen valt. Het verplicht docenten tot verantwoording, geeft studenten inzicht en maakt het voor toezichthouders en anderen mogelijk de boel achteraf nog eens langs de lat te leggen. Prima!

Het tegendeel is waar.  Beoordelingsformulieren staan voor een absurd systeem waar niemand iets aan heeft en dat een volstrekt leugenachtige werkelijkheid creëert. Extra pijnlijk is dat die leugenachtige werkelijkheid voor echt doorgaat terwijl de ‘echte werkelijkheid’, die van alledag en de praktijk (in mijn geval: de journalistieke praktijk), ontkend wordt. Hoe dat komt? In enkele zinnen gezegd: beoordelingsformulieren werken van klein naar groot, zij suggereren dat een cijfer een optelsom is. Maar in de meeste gevallen is dat helemaal niet zo, zeker niet in de alphavakken. Daar is een oordeel gelijk aan een visie en dus eerder het resultaat van een aftrek- dan van een optelsom.

Wat is protocolitis nu eigenlijk?

Protocolitis ofwel regelziekte is 

… een virus dat uit de moderne samenleving niet verdwijnen wil, 

… uitvloeisel is van ons onvermogen om te gaan met complexiteit 

… plus van het verlangen naar maakbaarheid, beheersing en controle. 

Protocolitis heeft onvoldoende oog voor de variëteit in de samenleving 

… en de welhaast oneindige inventiviteit waarover mensen beschikken. 

Daarmee blokkeert zij talloze mogelijkheden en enorme potenties. 

Protocolitis blijkt niet in staat tot vertrouwen, loslaten en improvisatie 

… en staat daarom haaks op de principes van de open samenleving. 

Het resultaat hiervan is aanhoudende spanning, stress, ruzie, conflicten, 

… met ellende, verspilde moeite, hoge kosten & slechte resultaten tot gevolg. 

En dat terwijl het ook zoveel plezieriger, goedkoper en eenvoudiger kan!

maandag 19 maart 2018

Arrivederci HU: gewenst, noodzakelijk en goed voorstelbaar

Ondertussen ben ik een flink eind gevorderd met mijn boek over protocolitis. Bedoeling is dat de tekst ergens deze zomer klaar is en begin volgend jaar verschijnt. Ik heb er langzamerhand vele, vele honderden uren ingestoken en krijg, zoals dat gaat, steeds meer grip op de problematiek. Dat maakt de zaak niet eenvoudiger. Meer grip, meer kennis betekent meestal ook meer inzicht in de complexiteit van een onderwerp. Het neemt niet weg dat zich een paar lijnen beginnen af te tekenen. Een daarvan heeft met schaalvergroting c.q. schaalverkleining te maken. Om het simpel te zeggen: ik begrijp ondertussen heel goed waarom zich sinds de jaren '80 van de vorige eeuw kolossen als de HU hebben gevormd maar ik
weet bijna zeker dat hierop in komende decennia een reactie komt en voorspel dan ook dat de HU zoals wij die kennen over twintig jaar niet meer bestaat. Hij zal opgedeeld zijn in een groot aantal grotendeels zelfstandige instituten. Deze instituten zullen onder een noemer als die van de HU nog wel een aantal dingen gecentraliseerd hebben (inkopen van WC-papier bijvoorbeeld, en uitbetalen van salarissen), ze zullen ook intensief samenwerken maar belangrijker is dat ze stuk voor stuk een eigen portemonnee en een eigen organisatie bezitten.   
De meesten van ons en zeker degenen die hoog in de HU-boom zitten, zullen zeggen dat dit ondenkbaar is. Dat is begrijpelijk. Dergelijke personen zijn als generaals: ze bereiden de vorige oorlog voor. Bovendien hebben ze er belang bij dat de zaken blijven zoals ze zijn: Pavlov.

Niettemin zijn er vele redenen waarom ik bijna zeker weet (ijs en weder) dat het anders zal gaan. Ik noem er een paar, heel kort:

De mening van... Jan Rotmans • Over Jan Rotmans
 • Luisteren naar JR
 • Portret van JR
 • Interview met
 • Meer lezen
 • vrijdag 16 maart 2018

  Een wijze uitspraak van Herman Tjeenk Willink

  Bij mijn zoektocht in de krochten van de vaderlandse protocollenziekte stuit ik voortdurend op mooie teksten, goede voorbeelden, schrikbarende gevallen en meer. Zo deze, uit september 2011 en uit de mond van de toenmalige 'onderkoning', dat wil zeggen vice-president van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink. Hij geeft in een notendop weer waarom protocolitis daadwerkelijk een -itis is, een ontsteking, een ziekte:
  Een van de belangrijkste tekortkomingen in de huidige situatie is de gebrekkige verbinding tussen een overheid die steeds meer op uniformiteit koerst en een maatschappij die steeds pluriformer wordt.
  Zo waar!